Modulor ++

Što je Modulor ++

 • platforma za upravljanje podacima i digitalnom građom o zbirkama kulturne i prirodne baštine
 • web aplikacija putem koje na jednostavan, pregledan i brz način uređujete Vaše podatke u M++, S++, K++ bazama podataka
 • alat kojim ćete ubrzati inventarizaciju, katalogizaciju i registraciju vaših zbirki
 • putem Modulor++ sustava možete dodavati zapise na web-stranice muzeja, online kataloge, virtualne izložbe i sl.

Modularan pristup

  Modulor++ sastoji se od četiri osnovna modula:
 • Upis podataka - integriran pristup inventarizaciji i katalogizaciji građe
 • Pretraživanje - jednostavno i složeno
 • Tezaurusi - sve za upravljanje nazivljem
 • Repozitorij - sustav podržava različite digitalne objekte (digitalne fotografije u visokoj rezoluciji, AutoCAD i PDF datoteke, zvučne i video zapise, 3D objekte i modele)

Vaši podaci na dlanu

 • trebate li brzo pripremiti popis predmeta za restauraciju, popis predmeta za izložbu, tiskani katalog ili drugu publikaciju?
 • brzo dodajte predmete na popis - od jednostavnih ad hoc popisa predmeta do strukturiranih popisa za pripremu izložbi, tiskanih i on line kataloga, virtualnih zbirki...
 • odredite redoslijed predmeta na popisu

Infrastruktura po vašoj mjeri

 • koristite platformu u lokalnoj mreži ustanove
 • ukoliko nemate odgovarajuću infrastrukturu, Modulor++ možemo implementirati u računalnom oblaku (cloud computing)
 • za pristup aplikaciji dovoljan je bilo koji suvremeni web preglednik (preporučjuemo Chrome ili Firefox)
 • odabrane predmete objavite na online katalogu koji se integrira u web ustanove

Jednostavnost pretraživanja

 • pretražujte prema pojmovima iz tezaurusa ili prema slobodnom tekstu
 • rezultate pretraživanja dodatno suzite prema ključnim kategorijama metapodataka
 • aplikacija za vas jednostavna pretraživanja prevodi u složena koja možete dodatno urediti
 • unutar iste tražilice sada je moguće pretraživati sve baze podataka (predmeti baštine, sekundarna dokumentacija, knjižnica)
Jednostavnost pretraživanja

Preporuke za pretraživanje

 • tražilica će na temelju Vašeg upita ponuditi prijedloge za pretraživanje razvrstane prema ključnim kategorijama metapodataka
Preporuke za pretraživanje

Sadržajna obrada građe nikada nije bila lakša

 • pregledan prikaz tema
 • brza i jednostavna sadržajna obrada
 • dodajte nove teme vezane uz predmete jednostavno preuzimajući odrednice istovremeno iz više tezaurusa (zemljopisne, vremenske i opće tematske odrednice te osobe i korporativna tijela kao teme)
Sadržajna obrada građe nikada nije bila lakša

Ubrzajte i standardizirajte inventarizaciju uz pomoć predložaka

 • skratite vrijeme upisa koristeći predloške za različite vrste građe
 • unaprijed pripremljenim predlošcima dodatno se ujednačuje dokumentacijska praksa i ubrzava inventarizacija
Ubrzajte i standardizirajte inventarizaciju uz pomoć predložaka

Višejezični tezaurus

 • uredite vaše tezauruse i “zaključajte” one za koje želite spriječiti dodavanje novi termina (korisno za kategorije poput stanja predmeta; dimenzija; smještaja i sl.)
 • vaši tezaurusi od sada mogu biti i višejezični
 • prijevod nazivlja koristi se kod kataloških jedinica i pretraživanja metapodataka čime se višestruko ubrzava uspostavljanje višejezičnih projekata
 • implementirani su alati za povezivanje s međunarodnim tezaurusima koji podržavaju povezane otvorene podatke (LOD - Linked Open Data)
Višejezični tezaurus

Popisi predmeta

 • lako kreirajte popise predmeta
 • uredite i zaključajte kataloške jedinice predmeta
 • strukturirajte sadržaj tematske i sadržajne cjeline
 • uključite muzejske predmete, dokumentacijsku i knjižnu građu, reference...
 • odredite redoslijed unutar sadržajnih cjelina
 • potpuni nadzor i autorizacija objava na webu
 • digitalno pripovijedanje (digital storytelling) nikada nije bilo lakše
Popisi predmeta

Baze podataka i repozitorij

M++

 • relacijska baza podataka za inventarizaciju muzejskih zbirki
 • podržava obradu primarne dokumentacije: inventarnu knjigu, knjigu pohrane, knjigu ulaska, knjigu izlaska i katalog muzejskih predmeta

S++

K++

 • baza podataka namijenjena za katalogizaciju knjižnične građe
 • omogućuje katalogizaciju omeđenih i serijskih publikacija, pretraživanja i modul posudbe koji omogućuje praćenje posudbe knjiga kako bi jednostavnije upravljali zbirkom

Digitalni repozitorij

 • upravljanje digitalnim sadržajima i objektima (digitalne fotografije u visokoj rezoluciji, AutoCAD i PDF datoteke, zvučne i video zapise, 3D objekte i modele)
 • putem repozitorija u Modulor++ aplikaciji odmah možete upravljati s postojećim digitalnim datotekama povezanim uz zapise
 • pohranite u repozitorij sve digitalne sadržaje vezane uz izložbe, događanja, edukativnu i sve druge djelatnosti muzeja